Menu
Sepetim

cerez-politikalari

Sitemizde Kullanılan Çerezler

Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

 

Zorunlu Çerezler

Belli çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur.

Çerez

Açıklama

ASP.NET_Sessionld

ASP.NET Framework'ünün standart olarak oluşturduğu, kullanıcı oturumlarını yönetmek için oluşturulan bir çerezdir. Bu çerezle herhangi bir kişisel bilgi alınmamakta veya saklanmamaktadır.

 

 Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki tablodaki linkleri ziyaret edebilirsiniz:

Adobe Analytics

http://www. adobe.com/uk/Drivacv/oot-out.html

AOL

https://helD.aol.com/articles/restore-securitv-settings-and-enable-cookie-

settings-on-browser

Google Adwords

https://suDDort.google.com/ads/answer/26629227hhen

Google Analytics

httDs://tools.google.com/dloage/gaoDtout

Google Chrome

http://www.google.eom/suDDort/chrome/bin/a nswer.ov?hl=en&answer=95647

 

 

 

Internet Explorer

https://suDDort.microsoft.com/en-us/helD/17442/windows-internet-exDlorer- delete-manase-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

htto://www. ODera.com/browser/tutorials/securitv/Drivacv/

 

Safari:

httDs://suDDort.aDDİe.com/kb/Dhl9214?locale=tr TR

 

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?


KVK Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

·         Kişisel verileri işlenip işlenmediğini öğrenme

·         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

·         KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle Kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, https://mcstorey.com.tr   adresinde yer alan KVK Metni Veri Sahibi Başvuru Formu'nda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirketin KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri Sahibi, işbu KVK Aydınlatma Metni ‘ne konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibinin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirketin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri Sahibi olarak, herhangi bir kişisel verinizin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunmanız durumunda Site'nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğinizi kabul ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendinize ait olacağını beyan etmektesiniz.